Internetový obchod Gigastore

 
 
 
MenuHorne
 
 
 
 
Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj.
Musíte sa prihlásiť.
 
 

Zákon zaručuje na väčšinu tovaru záruku na 2 roky pre fyzické osoby a pre právnicke osoby 1 rok. Môžete si však zakúpiť rozšírenú záruku na 1, 2 alebo 3 roky alebo Vám môže byť predlžená záruka na 1 rok zdarma v rámci predajnej akcie, ktorá Vám môze byť ponúknuta pri spracovaní Vašej objednávky.

 

S predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej poruche po zákonnej záruke.

 

Predĺženie záruky       

 

S predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej poruche aj po skončení zákonnej záruky.

Záruku si môžete predĺžiť celkovo až na 5 rokov

 

Predĺžená záruka kryje poruchy tovaru, ktoré vznikli na tovare bežným používaním počas doby uvedenej v Dohode o zabezpečení predĺženej záruky.

Záruku možete predĺžiť len pri nákupe

 

Dohoda o zabezpečení predĺženej záruky sa dá uzavrieť len na nový tovar pri jeho nákupe.

 

Predĺženú záruku si môžete prikúpiť k vybranému tovaru a cena predĺženej záruky závisí od dĺžky jej trvania a jej cenu predlženej záruky si môžete vypočítať pri vytváraní objednávky v nákupnom košíku.

 

Predĺženie záruky si môžete skombinovať napríklad s nákupom na splátky. V tom prípade sa vám cena záruky rozpočíta do jednotlivých mesačných splátok. Ak si tovar neberiete na splátky, cenu predĺženej záruky musíte uhradiť naraz pri platbe tovaru.

Na vybavenie vám stačí doklad totožnosti

 

Predĺženú záruku si môže k tovaru priplatiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom SR alebo osobou s dlhodobým pobytom v SR a aj právnické osoby. 

V prípade, ak sa tovar pokazí, kontaktujte nás

 

Ak sa prejaví vada na tovare, kontaktujte našu infolinku, kde dostanete informácie ako ďalej postupovať. Ak ide o vadu počas trvania zákonnej záruky, dohodneme jeho opravu s autorizovaným servisom, v prípade ak je zariadenie neopraviteľné vrátime vám peniaze.

 

Ak ide o vadu zariadenia počas obdobia predĺženia záruky, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia. Tovar vám bezplatne opravíme do výšky zostatkovej časovej ceny. Ak by oprava stála viac alebo by bol tovar neopraviteľný, vrátime vám zostatkovú časovú cenu tovaru.

Keďže ste tovar už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, vrátime Vám zostatkovú časovú cenu tovaru, ktorá  počíta tak, že za každý začatý mesiac používania zariadenia vám odrátame z pôvodnej ceny 1 %. Čiže po uplynutí dvoch rokov vám za televízor, za ktorý ste zaplatili 299 €, vrátime  224,25€

Ako to prebieha

 

    Zavoláte nám na infolinku a my vám oznámime kontakt na najbližšie servisné miesto a maximálnu cenu opravy, ktorou je zostatková časová cena zariadenia.

 

Ak je cena opravy väčšia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný:

 

    Servisný technik vám vystaví faktúru za diagnostiku, ktorú uhradíte.

    Pošlete nám na vyššie uvedenú kontaktnú adresu alebo e-mail vyplnené tlačivo nahlásenia vady spolu s faktúrou za diagnostiku, kde servisný technik uvedie odhadovanú cenu opravy alebo to, že tovar je neopraviteľný.

    Po doručení tlačiva nahlásenia vady a faktúry vám do 14 dní preplatíme na účet časovú cenu výrobku vrátane nákladov na diagnostiku.

 

Doklady, ktoré potrebujete pri nahlásení vady:

 

    faktúra alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru na ktorej je zakúpena rozšírená záruka

    vyplnené tlačivo nahlásenia vady

    faktúra za opravu tovaru

 

Nezabudnite popísať vadu zariadenia

 

Do tlačiva nahlásenia vady určite uveďte, za akých okolností a kedy sa vada zariadenia stala. Dôležité je uviesť aj vaše číslo bankového účtu pre prípad vyplatenia časovej ceny.

 

 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

• nevhodným použitím

• nesprávnou manipuláciou (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie)

• pri doprave (náhradu za poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať u prepravcu)

• chybou montáže, nesprávnym elektrickým zapojením alebo istením

• nesprávnou obsluhou

• neodborným zásahom do prístroja

• použitím v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom

• opotrebovaním spôsobeným bežným užívaním

• zásahom tretej osoby

• vplyvom živelnej pohromy