Zbierka - DC-SK 2014-2015

 
 
 
MenuHorne
 
 
 
Gigastore.sk > Pomáhame > Zbierka - DC-SK 2014-2015
 

Zbierka ukončená 3/2015. Celkovo vyzbieraná čiastka 1096 Eur. Tím obchodu Gigastore a tím DC-SK Vám z celého srdca ďakujú za štedrosť.


 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO je prvou slovenskou spoločnosťou pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti:

- už viac ako 20 rokov umiestňuje deti, ktoré by boli inak v detských domovoch do náhradných rodín,


- náhradné rodiny odborne pripravuje na to aby sa stali dobrými náhradnými rodinami


- viac ako 30 rokov organizuje tábory a rôzne preteky a podujatia pre deti z detských domovov z celého Slovenska


- už niekoľko rokov pripravuje reprezentačný výber futbalistov - detí z detských domovov na Majstrovstvá sveta (pred dvomi rokmi sa na ME umiestnili na III. mieste)Aj pri nákupe v našom obchode môžete podporiť DC-SK, formou finančného daru.

drobný dar 2,00 €
malý dar 5,00 €
stredný dar - 10,00 €
veľký dar - 20,00 €

Podrobnejšie informácie nájdete aj na http://www.detskecentrum.sk/5/

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO bude vdačné za Vašu pomoc. Chcem pomôcť

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Child Centre Slovakia

K. Sidora 134

034 01 Ružomberok

Slovak Republic

 

tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:

VÚB 294547342/0200

BIC (SWIFT): SUBASKBX

IBAN: SK7502000000000294547342

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098

Právna forma: občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991